Drtiče směsného a tříděného odpadu

2f.jpg
3d.jpg
2f (1).jpg

Popis produktu

Účelem drcení může být buď objemové zmenšení pro dopravu, skládkování, nebo nadrcení na určenou velikost pro další recyklaci.

Tyto drtiče jsou určeny za zpracování odpadu, jako jsou: plasty, karton, dřevo, laminát, pneumatiky, elektrošrot, vraky, sklo, komunální odpad atd, na výstupní frakci cca 8-90 mm. Využívá se především drtičů hřídelových (jedno, dvou a čtyřhřídelových).

Jednohřídelové drtiče:

  • využívané na objemný a neforemný odpad (plast, papír, dřevo, atd.),
  • odpad je drcen mezi rotujícím válcem a pevným ostřím,
  • výstupní frakce 8-50 mm,
  • kapacita 50 – 5000 kg/hod.

Dvou- a čtyřhřídelové drtiče:

  • využívané na drcení papíru, kartonu, dřeva, polystyrenu, obalů, hadrů, olejových filtrů, pneumatik, nemocničního odpadu atd.,
  • odpad je drcen mezi dvěma otáčejícími se válci,
  • výstupní frakce 10-90 mm,
  • kapacita 100 – 30000 kg/hod.