Dopravníky

full_po3d-01.jpg
full_zv1a.jpg

Popis produktu

Dopravníky jsou zařízení sloužící k nepřetržitému vodorovnému či šikmému pohybu sypkého a kusového materiálu. Do každého provozu může být vhodný jiný typ dopravníku z různého materiálu, s různým vybavením, různou délkou atp. Ve většině případů se proto dopravníky vyrábí přímo na zakázku.

Mezi základní dopravníky patří:

  • pásové
  • řetězové
  • válečkové
  • šnekové
  • speciální

Dopravníky se mohou dle požadavků zákazníka a povaze dopravovaného materiálu lišit:

  • tvarem – rovné, lomené, atd.
  • vybavením – podvozky, detektory, separátory, váhy, násypky, atd.
  • různou povrchovou úpravou
  • délkou - 2 až 100 m