Komplexní vzdělávací program společnosti VIA ALTA a.s.

 

 

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu určeného zaměstnancům z oblasti obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy a vzdělávací aktivity realizované prostřednictvím interního lektora
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Do projektu bude zapojeno 16 osob, které jsou zaměstnanci žadatele. Každému ze zapojených osobu bude poskytnuta vyšší než bagatelní podpora. Projekt nemá partnera.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Datum zahájení projektu 1.5.2017